Obergefreiter der Reserve
Peter   OTTUM

*01. November 1962
† 17. Mai 1987

Feldwebel der Reserve
Dieter   MÜLLER

*16. Juni 1953
† 02. September 1993

Oberfeldwebel der Reserve
Thomas   LICHT

*08. November 1957
† 08. Juli 2002

Förderer
Peter   FRIEDMANN

*20. Mai 1968
† 05. November 2002

exLeg. 1eve classe
Horst   SAUERWALD

*07. Februar 1932
† 18. Dezember 2005

Hauptfeldwebel der Reserve
Torsten   ZEIDLER

*28. Juni 1968
† 11. Juli 2011

Druckversion Druckversion | Sitemap
Reservistenkameradschaft Kurmainz ©2008 - 2019